Aktualności

Reportaż

  Interesujące wykłady z branży hodowlanej skupiły uwagę przybyłych. Najwięcej jednak emocji wzbudziły przedstawione wyniki. Nie sposób nie wspomnieć o uzyskanej wydajności ponad 13 tys. kg. (13.114 kg) średnio od jednej sztuki w stadzie powyżej 500 szt. czy też laktacji 19.391 kg od jednej krowy. Wzbudziło to podziw i pytanie - jak daleko sięgają możliwości " naszych" stad i krów? Najlepszych hodowców w poszczególnych kategoriach wyróżniono ufundowanymi pucharami, a hodowców, których stada osiągnęły wydajności wyższe niż średnia krajowa za 2017 r. (8150 kg) uhonorowano certyfikatami. Podczas podsumowania wyników można było odwiedzić liczne stoiska firm sponsorujących. Nie zabrakło również nas - WCHiRZ Sp. z o.o. w Tulcach.Dziękujemy wszystkim hodowcom, za dotychczasową współpracę, gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy dalszych sukcesów w hodowli. Do zobaczenia za rok.                  ...

15.03.2018

Zachodniopomorskie - podsumowanie oceny w 2017 roku.

Hodowla

Zapraszamy  do lektury nowego wydania Przwodnika Hodowcy - Tygodnika Poradnika Rolniczego.   

07.03.2018

Przewodnik Hodowcy nr.13 (1/2018)

Szkolenie

    Na forum nie mogło zabraknąć WCHiRZ Sp. z o.o. w Poznaniu. Najnowsza oferta nasienia buhajów spotkała się z dużym zainteresowaniem.Dla przybyłych sponsorzy ufundowali ciekawe i praktyczne nagrody w postaci swoich produktów. Gratulujemy szczęśliwym zwycięzcom loterii. Życzymy sukcesów w hodowli krów i produkcji mleka. Do zobaczenia za rok na kolejnej edycji forum.  ...

05.03.2018

V Pomorskie Forum Mleczarskie

Szkolenie

    W dniu 15 lutego 2018 roku odbyła się, już po raz trzeci, konferencja dla hodowców i producentów mleka. Tegoroczna była pod hasłem: „Przez tradycję do nowoczesności”. Nie mogło zabraknąć na niej Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Na spotkanie przybyło wielu hodowców z rejonu Chojnic. Otwarcie konferencji zostało przeprowadzone przez Mleczarnię Spomlek, którą reprezentował prezes zarządu - Edward Bajko. Poruszano temat rozwoju rynku mleczarskiego w Polsce jak i zakładów firmy. PFHBiPM zaprezentowała nowe usługi dla hodowców. Problemy ze zwalczania mastitis, poprzez dobre zarządzanie stadem przedstawił – dr hab. Wojciech Barański. Sowul&Sowul - prezentacja nowych mieszanek traw. Nie zabrakło tematów związanych z higieną, leczeniem i żywieniem bydła. Przedstawiono także efektywne zarządzanie gospodarstwem mlecznym - dr Marek Balcerak oraz zarządzanie stadem krów – dr Marcin Gołębiewski. Na naszym stoisku firmowym można było zapoznać się z najnowszą ofertą nasienia buhajów. Prezentowano w niej wiele nowości, między innymi buhaje: MOON (PF 147) i MITCH (PF 145), które w bieżącym sezonie wyceny zostały wybrane na ojców buhajów. Podczas konferencji, miało miejsce losowanie nagród od firm sponsorujących. Dla nagrodzonych serdeczne gratulacje. Wszystkich zapraszamy na nasze kolejne spotkania oraz życzymy sukcesów w hodowli.       ...

23.02.2018

III konferencja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Chojnicach.

Szkolenie

  W trakcie spotkania, zaproszeni goście mogli wysłuchać ciekawych prezentacji. Przybyli na spotkanie prelegenci szczegółowo omawiali następujące tematy: pan Zenon Mazurek przedstawił problematykę zwiększonej ilości komórek somatycznych w mleku, pan redaktor Rafał Leroch skupił się na ekonomicznych aspektach produkcji mleka; pan Szymon Bugaj zwracał uwagę na skutki krzyżowania międzyrasowego, a pan Łukasz Puławski szczegółowo przedstawił zasady przygotowywania dobrego TMR. Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem, czego dowodem było wiele zadawanych pytań.          Zdjęcia: A.Komasa Tekst: D.Bonowski    ...

16.02.2018

Spotkanie z hodowcami w Wągrowcu.

Hodowla

Regularnie prezentujemy państwu grupy buhajów, które uzyskały bardzo dobre wyniki w wycenie amerykańskiej. Ogromnie cieszy fakt, ze nasze reproduktory zajmujące czołowe miejsca w polskim ...

12.02.2018

Dallas gTPI 2801 - Już dostępna nowa oferta buhajów wycena amerykańska

Hodowla

Wiemy, że nasze katalogi buhajów są podstawowym narzędziem w Państwa pracy hodowlanej. W przekazywanym Państwu katalogu zebraliśmy 59 buhajów, w tym 12 nowości. Grupę dziesięciu reproduktorów o wartościach indeksu powyżej 140 gPF otwierają dwa debiutujące w tym sezonie: Moon gPF 147 oraz Mitch gPF147 pierwszy z nich został ojcem buhajów w Polsce.   Wysokie wyniki indeksu mają, także debiutujące: Myway, Raptor czy Mozilla.     ...

01.02.2018

Nowa oferta buhajów nr.1/2018

Szkolenie

Rozpoczynamy zimową edycję szkoleń dla hodowców bydła mlecznego.

12.12.2017

Edukacja się opłaca

Aktualności

wniosek-o-atualizacje-danych-w-ksiedze-udzialow.pdf wniosek-o-dokonanie-wpisu-do-ksiego-udzialow.pdf oswiadczenie-o-wskazaniu-przedstawiciela-do-reprezentowania-wspolnikow1.pdf oświadczenie stan udziałów za 2017 rok - DOTYCZY JEDYNIE UDZIAŁÓW PŁATNYCH pismo do oświadczenia stan udziałów za 2017 rok - DOTYCZY JEDYNIE UDZIAŁÓW PŁATNYCH dyspozycja wypłaty dywidendy upoważnienie do odbioru dywidendy w kasach Spółki Przypomnienie o obowiązku składania oświadczeń-dotyczy tylko udziałów płatnych. UWAGA! Dotyczy tylko udziałów nabytych odpłatnie! Zarząd Spółki Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedziba w Tulcach Sp. z o.o., przypomina, że zgodnie z § 5 umowy zbycia udziałów Spółki Udziałowcy mają obowiązek dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2018 roku do Ministerstwa Rozwoju, pisemnego oświadczenia o stanie posiadania udziałów Spółki według stanu na dzień 31.12.2017 r. UWAGA! Należy pamiętać, że za termin doręczenia oświadczenia uznaje się datę wpływu oświadczenia do Ministerstwa Rozwoju. Niezrealizowanie zobowiązania, o którym mowa powyżej zagrożone jest sankcjami, o których mowa w § 5 umowy, tj. nałożeniem kar finansowych. Oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 4 umowy powinny zawierać szczególnie: informację dotyczącą liczby udziałów Spółki należących do Kupującego, informację o udziałach Spółki zbytych oraz obciążonych przez Kupującego, wraz ze wskazaniem daty i podstawy zbycia lub obciążenia tych udziałów oraz wskazaniem osoby, na której rzecz nastąpiło zbycie lub obciążenie udziałów Spółki. Oświadczenie po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie do dnia 31.01.2018 r. na adres: Ministerstwo Rozwoju Departament Zobowiązań i Analiz Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zgodnie z § 5 umowy zbycia udziałów płatnych Spółki, oświadczenia o których mowa w ust. 4 składa się według stanu na 31 grudnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, oraz doręcza się je do Ministerstwa Rozwoju w terminie do dnia 31 stycznia każdego kolejnego roku kalendarzowego tj, do dnia 31 grudnia 2021 roku (dla umów zawartych w 2011roku ) i do dnia 31 grudnia 2022 roku (dla umów zawartych w 2012roku ). ...

30.11.2017

Udziałowcy

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item

promocje

Promocja www A4 akceptacja 1